Privacy & Disclaimer

Algemeen

Kat & Koe Speelgoedwinkel leeft de “Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998,  alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

Kat & Koe Speelgoedwinkel stelt zich middels huidig Privacybeleid tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Coenegrachts Auto NV.  Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.

Zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de gegevens die wij verzamelen in onze klantendatabank en worden niet als “derden” beschouwd. Dit privacybeleid is dan ook van toepassing op ieder van deze winkels en webshops.

Kat & Koe - Speelgoedwinkel, Ridderstraat 4 te 3800 Sint-Truiden

www.katenkoe.be

Coenegrachts Auto NV, Tongersesteenweg 45 te 3800 Sint-Truiden

Shop & The City, Sint-Truiden

Je deelt gegevens met ons op verschillende manieren. Wij gebruiken daarbij gegevens die we van jou ontvangen hebben, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over je bezoek aan onze website. Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer je de verwerking weigert. Je bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van die gegevens.

 

Login via sociale media:

Wij nemen van je Facebook account enkel volgende gegevens over: voornaam, achternaam en e-mailadres. 

Kat & Koe Speelgoedwinkel zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

1. Anonieme gegevens
Dit zijn gegevens die je met ons deelt zonder registratie: IP-adres, surfgedrag, herkomst, zoektermen. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Dit houdt in dat we persoonsgegevens opnemen in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Kat & Koe Speelgoedwinkel, website en dienstverlening voortdurend te verbeteren.

2. Cookies
De website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. We gebruiken deze gegevens voor het onderhouden en verbeteren van onze website. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie het cookie beleid.

3. Je account
Je kan op onze website een account aanmaken. In je account slaan we onder andere de volgende informatie op: je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en opgegeven informatie en interesses. We houden dit bij, zodat je ze bij een volgend bezoek aan onze website of bij het plaatsen van een bestelling niet telkens opnieuw hoeft in te voeren. Daarnaast gebruiken we de opgegeven contactgegevens ook om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling of om jouw mening te vragen (zie “jouw mening”).

Het beheer van jouw account op deze website heeft als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door jou werd gevraagd. Je kan je account steeds annuleren, contacteer ons daarvoor via info@katenkoe.be

 

4. Online bestellen of reserveren

Voor je bestelling of reservatie hebben we je naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en je telefoonnummer nodig. Deze hebben we nodig voor de levering en facturatie van door jou bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door jou gevraagd werd. We gebruiken de gegevens om je bestelling bezorgen, je op de hoogte houden over je bestelling of reservatie of om je te contacteren bij vragen of opmerkingen over je bestelling.

Indien je een bestelling plaatst bij www.katenkoe.be en hiervoor gebruik maakt van je account (zie “je account”), registreren wij deze op naam. Deze gegevens worden gebruikt voor het maken van statistische en algemene analyses van je aankoopgedrag, alsook voor profiling doeleinden.

5. Fraude
Je betaalgegevens kunnen worden gebruikt voor het opsporen van fraude en andere onrechtmatigheden.

6. Inschrijven op de nieuwsbrief
Je kan je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Bij het inschrijven, vragen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en interesses. Zo blijf je op de hoogte van acties, promoties en de nieuwste trends en kunnen we je uitnodigen op evenementen. We hebben algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stellen we samen op basis van je gegevens, zoals eerdere bestellingen, aankopen en surfgedrag. Hiervoor geldt steeds als rechtsgrond je expliciete, voorafgaande toestemming.

Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, dan kan je je steeds afmelden door de link te volgen onderaan de e-mail die je ontvangt.

 

7. Er worden geen persoonlijke gegevens doorgegeven aan derden.  Al uw gegevens zijn voor intern en eigen gebruik en dienen enkel om u te informeren, onze service te verbeteren, ons aan te passen aan de noden van onze klant.