1 - € 80

Toepassen

Creatief en Knutselen

Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en te creëren. Hierdoor kun je originele oplossingen en vernieuwende werkwijzen uitdenken. Creativiteit heeft niet alleen betrekking op het doen, maar ook op het denken.  Creativiteit heeft ook betrekking op het creatief bezig zijn met je handen, zoals het knutselen. Kinderen die creatief met hun handen zijn, zijn goed in het bedenken van praktische oplossingen, maar ook in het uitvoeren daarvan. 

Kinderen willen kunnen experimenteren met materialen zonder dat ze daarin geremd worden. Technieken en/of materialen ontdekken en beheersen. Met alle zintuigen : voelen, zien en ruiken beleven kinderen creativiteit. Plezier hebben is belangrijk - niet het resultaat. Door te knutselen worden vaardigheden geoefend, er wordt nagedacht, de fijne motoriek wordt ontwikkeld, creatief gehandeld.