Poppen en Knuffels

De vaardigheid om te kunnen omgaan met eigen gevoelens en die van anderen, om anderen te begrijpen, hen te helpen of te troosten, zijn belangrijke mijlpalen in de emotionele ontwikkeling van een kind. Vroege en positieve ervaringen met meeleven, begrip, vertrouwen en betrouwbaarheid bij de personen die hij/zij het vaakst ziet, zijn belangrijke voorwaarden voor een sociaal en emotioneel gezonde ontwikkeling van kinderen. Hierdoor groeien ze op tot sterke persoonlijkheden.  Ook poppen en knuffels kunnen hierbij een dankbaar speelgoed zijn, waarbij jonge kinderen gevoelens en emoties kunnen koppelen, kopieren of projecteren aan en in hun spel.